Strona główna | Kontakt

Polityka jakości

„HYDROMEX PLUS SP. Z O.O.” SP. K. jest wykonawcą kompletnych obiektów gospodarki wodno-ściekowej, posiadającym ugruntowaną pozycję na rynku lokalnym i cieszącym się zaufaniem klientów.

Usługi wykonywane przez Spółkę spełniają wymagania ustawowe, przepisy oraz wymagania klienta.

Najważniejsze cele Spółki obejmują:
  • doskonalenie jakości wykonywanych usług
  • rozwój i unowocześnienie posiadanego parku maszynowego
  • unowocześnianie metod realizacji usług
  • utrzymywanie i zrównoważony rozwój zatrudnienia
  • rozwój świadomości projakościowej pracowników
  • ciągłe usprawnianie organizacji Spółki